کلینیک دندانپزشکی دکتر فرح بخش پور
کلینیک دندانپزشکی دکتر فرح بخش پور | درمان کودکان غیر همکار | درمان تحن بیهوشی و آرام بخش | دندانپزشکی اطفال

فلکه سوم تهرانپارس-ضلع شمال غربی-ساختمان پزشکان پارسیان238-طبقه 3-واحد 9